AEROGOR SPLIT 9 - 17 G
EXTERNÍ JEDNOTKA

Externí jednotka, která se instaluje ve venkovním prostředí, sestává z výparníku a ventilátoru umístěných v krycím boxu odolném povětrnostním podmínkám. Různá provedení venkovní jednotky umožňují nejlepším možným způsobem se přizpůsobit vzhledu vašeho domova. Boční krycí panely jsou k dispozici ve třech provedeních: fasádní panel, plech a dřevo.

Výhody děleného typu tepelného čerpadla split v porovnání s kompaktním čerpadlem vzduch / voda nebo s vertikální venkovní jednotkou:

Kompresor je instalován ve vnitřní jednotce, což umožňuje provoz v optimálním teplotním rozsahu. Navíc nevyžaduje přídavný elektrický ohřívač kompresorového oleje, čímž snižuje spotřebu elektrické energie a zvyšuje COP tepelného čerpadla;


Umožňuje instalaci většího výparníku, čehož důsledkem je větší teplosměnná plocha a potažmo vyšší výkon výparníku;


Kompresor instalovaný ve vnitřní jednotce zaručuje nižší hlučnost. Hluk vycházející od ventilátoru se rozprostírá rovnoměrně všemi směry, a tak neruší okolí;


Ve srovnání s kompaktním typem má nižší tepelné ztráty; tepelné ztráty v kompaktním typu jsou vyšší v důsledku toho, že kondenzační jednotka je venku a je vystavena nižším teplotám, a také z důvodu větší vzdálenosti mezi akumulačním zásobníkem vody a tepelným čerpadlem;


Různá designová řešení venkovních jednotek, tj. kovové, fasádní nebo dřevěné panely, umožňují se přizpůsobit okolí z hlediska designu;


Elektrický ohřívač používaný pro odmrazování potrubí pro odvod kondenzátu, který je umístěn v některých kompaktních venkovních jednotkách, může snižovat COP tepelného čerpadla;


V bivalentním režimu vytápění lze tepelné čerpadlo vypnout, např. během naší nepřítomnosti; může totiž zůstat v klidovém stavu, pokud jeho provoz není nutný. U kompaktního typu s přívodem vody není takové vypnutí možné vzhledem k riziku zamrznutí vody v potrubí.


Elektronický expanzní ventil se instaluje do venkovní jednotky, přičemž pokrývá velmi široký provozní rozsah (2-18 kW). Ve srovnání s termostatickým expanzním ventilem funguje elektronický ventil rychleji a přesněji, čímž umožňuje lepší regulaci tepelného čerpadla.


Horizontální instalace umožňuje různá nastavení provozu ventilátoru; tepelné čerpadlo pracuje optimálně i při nižším přívodu vzduchu, pouze zahřívací čas je delší. Pokud tedy chceme snížit hlučnost venkovní jednotky, nastavíme nižší výkon ventilátoru, přičemž můžeme dosáhnout adekvátního provozu tepelného čerpadla navzdory nižšímu přívodu vzduchu.